กลุ่มงานกลุ่มงานบริหาร
หัวข้อข่าวข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดโคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลแม่สะเรียง งบประมาณชุดละ 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หนังสือ (นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารประกอบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)