กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
หัวข้อข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดรายละเอียดโครงการเน็ตประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข (ณ 18 พ.ค.61)

https://drive.google.com/drive/folders/1RNi5vt02lNsaWWgH8NpJMH4NG6rcOy0N
หนังสือ (นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารประกอบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)