กลุ่มงานกลุ่มงานบริหาร
หัวข้อข่าวข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 สำหรับโรงพยาบาลปาย
หนังสือ (นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารประกอบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)